VIỆN QUỐC TẾ
Song ngành

Ngành đào tạo

19/05/2020


CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

STT Ngành học Mã ngành
1 Quản trị kinh doanh 7340101
2 Kinh doanh quốc tế 7340120
3 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7510605
4 Marketing 7340115
5 Luật kinh tế 7380107
6 Luật quốc tế 7380108
7 Luật 7380101
8 Quản trị nhân lực 7340404
9 Quản trị khách sạn 7810201
10 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103
11 Quan hệ công chúng 7320108
12 Công nghệ truyền thông 7320106
13 Thương mại điện tử 7340122
14 Tài chính - ngân hàng 7340201
15 Kế toán 7340301
16 Công nghệ thông tin 7480201
17 Ngôn ngữ Anh 7220201
18 Quan hệ quốc tế 7310206
19 Ngôn ngữ Nhật 7220209
20 Ngôn ngữ Hàn Quốc 7220210
21 Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204
22 Quảng cáo 7320110
23 Khoa học dữ liệu 7480109
24 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 7810202
25 Tài chính quốc tế 7340206
26 Bất động sản 7340116
27 Tâm lý học 7310401
28 Thiết kế đồ họa 7210403
29 Kinh doanh thương mại 7340121
TIN LIÊN QUAN