VIỆN QUỐC TẾ
Thực tập quốc tế
UEF CÙNG ĐỐI TÁC IFK THÔNG TIN TUYỂN 02 INTERNSHIP NHẬT BẢN IIZAKA ONSEN HOTEL TENRYUKAKU
UEF CÙNG ĐỐI TÁC IFK THÔNG TIN TUYỂN 02 SINH VIÊN THAM GIA INTERNSHIP NHẬT BẢN TẠI SENOUMI BETSUTEI UMIUSAGI
UEF CÙNG ĐỐI TÁC IFK THÔNG TIN TUYỂN 04 SINH VIÊN THAM GIA INTERNSHIP NHẬT BẢN TẠI HAKONE PAX YOSHINO
UEF CÙNG ĐỐI TÁC IFK THÔNG TIN TUYỂN 02 SINH VIÊN THAM GIA INTERNSHIP NHẬT BẢN TẠI MATSUYAMA ONSEN KANNONYU
UEF CÙNG ĐỐI TÁC IFK THÔNG TIN TUYỂN 04 SINH VIÊN THAM GIA INTERNSHIP NHẬT BẢN TẠI KHÁCH SẠN YUYU PIPPU