Trao đổi sinh viên
Một trong những tiêu chí quốc tế hóa giáo dục tại UEF đó là mang đến cơ hội trải nghiệm môi trường học tập ở nước ngoài cho tất cả các bạn sinh viên chính quy đang theo học chương trình song ngữ...