VIỆN QUỐC TẾ
Trung tâm hỗ trợ quốc tế
Khi sinh viên quốc tế, đã có thị thực visa và đang tạm trú tại Việt Nam với mục đích học tập do UEF bảo lãnh, mong muốn kéo dài thời hạn tạm trú tại Việt Nam thì Nhà...
Chương trình trao đổi sinh viên là một trong những chương trình ngắn hạn với mục đích trao đổi học thuật hoặc trao đổi văn hóa hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học...
Khi sinh viên quốc tế, đã có thị thực visa và đang tạm trú tại Việt Nam với mục đích học tập do UEF bảo lãnh, mong muốn kéo dài thời hạn tạm trú tại Việt Nam, Nhà...
Bên cạnh các chính sách học bổng đa dạng, các bạn sinh viên đến từ Lào, Campuchia khi học tập tại UEF còn được tham gia các lớp học tiếng Anh để có thể theo học chương...
Chương trình trao đổi sinh viên là một trong những chương trình ngắn hạn với mục đích trao đổi học thuật hoặc trao đổi văn hóa hợp tác giữa cơ sở giáo dục đại học...
Đối với các lưu học sinh Lào tại UEF, Nhà trường không chỉ tạo điều kiện cho quá trình học tập chuyên môn mà còn quan tâm đến đời sống tinh thần của các bạn. Nhân dịp...