Giới thiệu

Liên hệ

04/06/2022

Thông tin liên hệ:

- Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (Tầng 2):

141-145 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.5422.6666 (2180) – Hotline: 0707 617 999 (giờ hành chính)/ 0972.558.676

Website: https://www.uef.edu.vn/vstep 
Email:                         vstep@uef.edu.vn
Đăng ký online:          https://www.uef.edu.vn/vstep/dang-ky-thong-tin

- TS. Phạm Tiến Đông (Phó Giám đốc Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ UEF),
Điện thoại: 0972.558.676.
Email: dongpt@uef.edu.vn    

TIN LIÊN QUAN
THÔNG BÁO

Dành cho thí sinh tự do

Dành cho cán bộ sinh viên, học viên UEF, HUTECH, ROYAL