Giới thiệu

Quy trình - Văn bản - Biểu mẫu

04/06/2022

1. QUY ĐỊNH – HƯỚNG DẪN THÍ SINH DỰ THI

=> Nội quy phòng thi (Áp dụng cho cả hình thức thi trên máy tính và thi trên giấy)

=> Hướng dẫn thí sinh về quy trình làm bài thi trên giấy

=> Hướng dẫn thi trên máy tính (theo trình tự mốc thời gian) – Áp dụng đối với Bậc 3-5

=> Hướng dẫn thí sinh các thao tác làm bài thi trên máy tính – Áp dụng đối với Bậc 3-5
 

=> Hướng dẫn thi trên máy tính (theo trình tự mốc thời gian) – Áp dụng đối với Bậc 2/6

=> Hướng dẫn thí sinh các thao tác làm bài thi trên máy tính – Áp dụng đối với Bậc 2/6

=> Một số vấn đề thí sinh cần lưu ý

=> Định dạng Đề thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh từ bậc 3 đến bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam   
=> Định dạng Đề thi bậc 2/6 (A2) Anh văn

2. BIỂU MẪU

=> Mẫu phiếu đăng ký trực tiếp bồi dưỡng-Ôn thi
=> Mẫu phiếu đăng ký online bồi dưỡng-Ôn thi
=> Mẫu phiếu đăng ký dự thi (Áp dụng cho cả hình thức thi trên máy tính và thi trên giấy)

=> Đơn xin phúc khảo điểm bài thi (Áp dụng cho cả hình thức thi trên máy tính và thi trên giấy)

=> Đơn xin hoàn lại kinh phí thi (cấp chứng chỉ)

=> Đơn xin hoãn thi (cấp Chứng chỉ)

=> Đơn đề nghị xác nhận điểm thi (NLNN 6 bậc)

=> Giấy ủy quyền nhận chứng chỉ (NLNN 6 bậc)                 
=> Đơn xin cấp giấy chứng nhận tạm thời
=>  Phiếu đề nghị điều chỉnh thông tin
3. ĐỀ ÁN TỔ CHỨC THI
=> Tải xuống ở đây
4. QUY TRÌNH 
=> Đăng ký dự thi 
=> Phúc khảo bài thi
5. MẪU CHỨNG CHỈ
  Mẫu chứng chỉ tiếng Anh Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam VSTEP

 

TIN LIÊN QUAN
THÔNG BÁO

Dành cho thí sinh tự do

Dành cho cán bộ sinh viên, học viên UEF, HUTECH, ROYAL