Kế hoạch thi

Kế hoạch thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam năm 2024

27/12/2023

Căn cứ Công văn số 636/QLCL-QLT ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ cho Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Căn cứ nhu cầu của học viên và thực tiễn triển khai kế hoạch năm học của Nhà trường;

Được sự thống nhất của Trung tâm Khảo thí Quốc gia, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (phối hợp với Trung tâm Khảo thí Quốc gia thi trên máy tính) trong năm 2024 như sau
 

TT

Tháng

Ngày

Thứ

Bậc thi

Hình thức thi

1.              

03

09,10

7, CN

3,4,5

Thi trên máy tính

2.              

04

09,10

3, 4

3,4,5

Thi trên máy tính

3.              

05

11,12

7, CN

3,4,5

Thi trên máy tính

4.              

06

15,16

7, CN

3,4,5

Thi trên máy tính

5.              

07

13,14

7, CN

3,4,5

Thi trên máy tính

6.              

08

13,14

3,4

3,4,5

Thi trên máy tính

7.              

09

14,15

7, CN

3,4,5

Thi trên máy tính

8.              

10

12,13

7, CN

3,4,5

Thi trên máy tính

9.              

11

02,03

7, CN

3,4,5

Thi trên máy tính

10.           

12

14,15

7, CN

3,4,5

Thi trên máy tính

Thông tin liên hệ:

Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (Tầng 2): Số 141 – 145, đường Điện Biên Phủ, P15, Q. Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028.5422.6666 (2180) – Hotline: 0707 617 999 - 0972.558.676 (TS. Phạm Tiến Đông, Phó Giám đốc Trung tâm)

Website: https://www.uef.edu.vn/vstep       Email: vstep@uef.edu.vn.

Trân trọng./.

TIN LIÊN QUAN
THÔNG BÁO

Dành cho thí sinh tự do

Dành cho cán bộ sinh viên, học viên UEF, HUTECH, ROYAL