Thông báo
Thông báo Kế hoạch khai giảng các lớp bồi dưỡng và ôn thi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đợt tháng 8 năm 2022
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng, ôn tập và thi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại...
Căn cứ Công văn số 636/QLCL-QLT ngày 10/5/2022 của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) về...
Thông báo nhận chứng chỉ tiếng Anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, kỳ thi ngày 28-29/10/2023
Thông báo nhận chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho VN - Ngày thi 13-14/07/2024
Thông báo nhận chứng chỉ tiếng Anh Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho VN - Ngày thi 02-03/07/2024
Thông báo nhận chứng chỉ tiếng Anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, kỳ thi ngày 15-16/6/2024
Thông báo về việc nhận Chứng chỉ Tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (VSTEP) - Ngày thi -28-29/05/2024
Nhận chứng chỉ kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ (NLNN) 6 bậc dùng cho Việt Nam - Ngày thi -28-29/05/2024
Thông báo nhận chứng chỉ tiếng Anh theo khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam, kỳ thi ngày 11-12/5/2024
THÔNG BÁO

Dành cho thí sinh tự do

Dành cho cán bộ sinh viên, học viên UEF, HUTECH, ROYAL