Thông báo
Thông báo khai giảng lớp ôn thi cấp chứng chỉ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Thời gian khai giảng: Tối thứ 6, ngày 08/7/2022.
THÔNG BÁO

Dành cho thí sinh tự do

Dành cho cán bộ sinh viên, học viên UEF, HUTECH, ROYAL