Sáng nay (04/05), Lãnh đạo Nhà trường đã trao chứng nhận hoàn thành khóa học cho các cán bộ - giảng viên - nhân viên tham gia...
bullet
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa...
bullet
Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, sáng ngày 10/06/2015, Chi bộ Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đã tổ chức...
bullet
Với mục tiêu chăm lo đời sống tinh thần cho Cán bộ - Giảng viên – Nhân viên và tạo không khí giao lưu, gắn kết giữa các cá...
bullet
Trước thềm Đại hội Chi bộ trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020, sáng ngày 26/5/2015, Công Đoàn trường...
Thông tin văn bản
THÔNG TƯ: Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013...
THÔNG BÁO: Về việc thực hiện chấm công tại máy chấm công
Căn cứ Nội quy lao động của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM ban hành theo Quyết định số 70/QĐ-UEF ngày 18 tháng 3 năm 2015 của Hiệu trưởng, Nhà trường thông báo đến Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên trong toàn Trường như sau...
Thông tư 01/2011/TT-BNV 'Hướng dẫn Thể thức và Kỹ thuật trình bày Văn bản Hành chính'
Hướng dẫn Thể thức và Kỹ thuật trình bày Văn bản Hành chính...
Loading...