Công việc chuyên môn

ACCA tuyển dụng

30/07/2020

ACCA (Hiệp hội Kế Toán Công Chứng Anh quốc) là tổ chức nghề nghiệp quốc tế dành cho các chuyên gia tài chính kế toán với gần 527.000 học viên và 219.000 hội viên tại 179 quốc gia trên thế giới. ACCA đã có trên 115 năm kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp và đã làm việc rất nỗ lực để vận động các chính phủ, người quản lý để đạt được lợi ích của doanh nghiệp. ACCA hỗ trợ các học viên và hội viên của mình, giúp họ xây dựng một nghề nghiệp thành đạt trong tài chính kế toán và kinh doanh bằng những kỹ năng nhà tuyển dụng yêu cầu. 

ACCA hiện có các vị trí tuyển dụng mới từ các Doanh nghiệp, các vị trí tuyển dụng hiện có (nhấn vào link để xem thông tin chi tiết)

  1. Strategy and Development Associate - Masan Group: https://bit.ly/332GJGf
  2. Accountant – Nexia STT: https://bit.ly/306gTzi
  3. VACO Internship Program 2020-2021: https://bit.ly/308B67N
  4. Operation Management Trainees Program 2020 – Olam: https://bit.ly/32Zp2Yi
  5. Business Development cum Admin Intern – Mazars: https://bit.ly/334ll3C
  6. Audit Internship Recruitment Program – UHY: https://bit.ly/3jPvaZ1
  7. Audit Trainees – Russell Bedford: https://bit.ly/2X8005k
  8. Audit Staff – Russell Bedford: https://bit.ly/333BLZP
  9. Audit Intern – Crowe: https://bit.ly/2P6YfBb
  10. The Strivers 2020 – Functional Trainee Program -Prudential: https://bit.ly/310hQsp

 
ACCA Vietnam
Address: Unit 504, 5/F, Saigon Trade Center
37 Ton Duc Thang, District 1, Ho Chi Minh City
Tel: +84 (0) 28 3910 3488
www.accaglobal.com

TIN LIÊN QUAN