Công việc Full time

Trung tâm quan hệ doanh nghiệp tuyển cộng tác viên

25/09/2015
Trung tâm quan hệ doanh nghiệp thông báo tuyển cộng tác viên:

Đối tượng: sinh viên khóa 6
Công việc: hỗ trợ công việc sự vụ tại Trung tâm
Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm ( lầu 3)
Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 25/9/2015 đến 03/10/2015
Trung tâm sẽ liên lạc phỏng vấn sau khi kết thúc thời hạn nộp hồ sơ
 
TIN LIÊN QUAN