Hướng dẫn sinh viên

HƯỚNG DẪN VIẾT CV

23/11/2020

Để chuẩn bị một CV thật tốt cho bạn trong chương trình Mock Interview vào ngày 10 và 11/9/2020 tới đây, các bạn sinh viên tham khảo nội dung “Kỹ năng viết CV” để có 1 CV thật ấn tượng với các nhà Tuyển dụng.
Click vào bên dưới để xem file chi tiết:
Hướng dẫn viết CV

TIN LIÊN QUAN