Thông tin thực tập

[I.O 2024.1] Cơ hội thực tập tại Giao vận tải SCT

18/08/2023
When you choose our company you get the guarantee of the high quality services and reliability. We serve the unique needs of our customers from a variety of industries.Công ty CP Giao vận tải SCT
- Người liên hệ: DIEU - HR MANAGER
- Email: diana@sctlogs.com

  
- Vị trí: TTS Nhân viên kinh doanh
- Số lượng: 8
- Sinh viên ngành: IBU
- Yêu cầu: Có kiến thức cơ bản về quy trình xuất nhập khẩu, incoterm 2010/2020, thuật ngữ XNK
TIN LIÊN QUAN