VIỆN QUỐC TẾ
Giới thiệu

Du học Chuyển tiếp (2 + 2 & 3 +1)

12/04/2016

Chương trình Du học chuyển tiếp (2+2 & 3+1)

Sinh viên hoàn thành giai đoạn 1 tại UEF được tạo điều kiện chuyển tiếp sang học tập tại các trường đối tác để hoàn thành giai đoạn 2 tại nước ngoài và nhận bằng cấp từ nước ngoài. Tính ưu việt của chương trình là sinh viên tiết kiệm được chi phí đáng kể và được trang bị kiến thức và kỹ năng hòa nhập tại Việt Nam trước khi du học. Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội nhận 2 văn bằng khi tham gia chương trình Du học chuyển tiếp.

TIN LIÊN QUAN