VIỆN QUỐC TẾ
Tin tức sự kiện

Sinh viên chương trình cử nhân Anh Quốc tự tin báo cáo kết quả nghiên cứu bài luận

08/05/2024
Sáng ngày 8/5, sinh viên khóa 2020 chương trình liên kết quốc tế với Đại học Gloucestershire - Anh Quốc đã có buổi báo cáo chuyên đề “Capstone project internal defense”. Tại đây, các bạn đã trình bày kết quả nghiên cứu bài luận và nhận được nhiều góp ý từ giảng viên. 
Hai giảng viên Viện Quốc tế phụ trách hướng dẫn và đánh giá bài luận là ThS. Lê Nguyễn Ngọc Thanh và ThS. Nguyễn Hoàng Anh. 
 

Hai giảng viên Viện Quốc tế theo dõi và đánh giá báo cáo của sinh viên 
 
Mỗi bạn đã thực hiện bài luận với cấu trúc nội dung gồm: Title and Abstract, Introduction, Literature Review, Hypothesis Development, Methodology, Results and Analysis, Discussion, Conclusion, References. 
Những chủ đề nổi bật sinh viên nghiên cứu như Marketing bền vững, Marketing xanh, sự hài lòng của khách hàng trong nhóm ngành dịch vụ,… 
 Các bạn sinh viên trình bày kết quả nghiên cứu gắn với những lĩnh vực mang tính xu hướng
 
Sau khi trình bày báo cáo, các bạn được hai giảng viên góp ý chi tiết, nhận xét về những thiếu sót và điểm hạn chế cần khắc phục. Đây là kinh nghiệm giúp các bạn hoàn thiện hơn trong những bài luận lần sau. 
Các học phần giai đoạn 2 của sinh viên khóa 2021, 2020 đa số là viết luận. Tin chắc rằng, buổi báo cáo này đã giúp các bạn ghi chú những điểm cần thiết để vượt qua các môn tiếp theo thiên về nghiên cứu, đồng thời nâng cao kiến thức để hoàn thành tốt việc thiết kế và nghiên cứu bài luận một cách chuyên nghiệp.
 
TT.TT-TT
TIN LIÊN QUAN