Tin tức sự kiện

Tập huấn “Kỹ năng nói trước đám đông” cho Sinh viên Viện đào tạo quốc tế

18/03/2016
Vào ngày 12/3/2016, tại trường Đại học Kinh tế tài chính đã diễn ra buổi tập huấn “Kỹ năng nói trước đám đông” cho nhóm Sinh viên Viện đào tạo quốc tế do T.S. Đỗ Hữu Nguyên Lộc Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế UEF chủ trì.

T.S. Đỗ Hữu Nguyên Lôc hướng dẫn kỹ năng Nói trước sinh viên cho sinh viên UEF
T.S. Đỗ Hữu Nguyên Lôc hướng dẫn kỹ năng Nói trước sinh viên cho sinh viên UEF
 
Các bạn sinh viên UEF tham gia buổi tập huấn là những gương mặt tiêu biểu với kỹ năng ngoại ngữ tốt đại diện cho sinh viên trường sẽ đón tiếp trường Đại học Bangkok, Thái Lan và trường Đại học Pittsburg, Hoa Kỳ vào tháng 4 và tháng 5 năm 2016.
 
T.S. Đỗ Hữu Nguyên lộc cùng các bạn sinh viên UEF trong buổi tập huấnT.S. Đỗ Hữu Nguyên lộc cùng các bạn sinh viên UEF trong buổi tập huấn

c bạn sinh viên tham gia sẽ là lực lượng nòng cốt được tập huấn để tham dự các sự kiện hợp tác quốc tế sau này.
TIN LIÊN QUAN