Công việc Full time
Uber là công ty công nghệ có xuất xứ từ San Francisco, Hoa Kỳ, với mức định giá là 51 tỷ đô mỹ
Tuyển dụng công ty CP chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC) - Trung tâm hợp tác doanh nghiệp - UEF
Tuyển dụng của công ty CP SƠN KELLY-MOORE VIỆT NAM
Tuyển dụng của TT. dịch vụ phân tích thí nghiệm Tp.HCM thuộc sở khoa học và công nghệ Tp.HCM
Job Posting - Hong Leong Bank - Trung tập hợp tác doanh nghiệp - Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh - UEF
Video