Thông tin thực tập
Trong hai ngày 22 và 23/12/2014, sau chương trình Hội thảo định hướng nghề nghiệp, gần 300 sinh viên Khoa Tài chính – Kế toán Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành...
Video