VIỆN QUỐC TẾ
Song bằng

Giới thiệu

03/04/2019
Với chiến lược quốc tế hóa giáo dục đại học và mang đến cho sinh viên những trải nghiệm học tập và sinh hoạt chất lượng cao, UEF không ngừng mở rộng mạng lưới đối tác là các trường đại học, học viện quốc tế từ các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến thông qua các chương trình liên kết đào tạo. 

Chương trình Cử nhân Song bằng là chương trình đào tạo theo mô hình 3+1 dành cho sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF). Điều kiện tham dự: sinh viên hoàn thành 3 năm đại học hoặc sớm hơn nhưng có đủ số tín chỉ theo quy định tại UEF. Khi đạt đủ điều kiện, sinh viên chuyển bảng điểm về cho Viện Quốc tế UEF để được chuyển tiếp sang học tại trường đối tác của UEF. Sinh viên hoàn thành chương trình năm cuối và nhận bằng cử nhân của trường đối tác, đồng thời điểm số sẽ được chuyển về UEF để xác nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân UEF cho sinh viên.

Hiện UEF có 2 đối tác chương trình cử nhân song bằng:
Đại học Thành phố Seattle (City University of Seattle, Mỹ)Đại học Khoa học Ứng dụng Centria (Centria University of Applied Science, Phần Lan).

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

https://www.uef.edu.vn/vdtqt/song-bang/chuong-trinh-dao-tao-5944
TIN LIÊN QUAN