Các hướng dẫn

Hướng dẫn về hình thức và nội dung trình bày một dự án kinh doanh trong cuộc thi "Business Ideas 2019"

06/03/2019

1. Hình thức chung về trình bày dự án kinh doanh

Để tham gia cuộc thi, các thí sinh sẽ phải thiết kế ý tưởng kinh doanh dưới dạng một dự án kinh doanh, trong đó việc trình bày cần được thực hiện theo một số hướng dẫn như sau:
 

1.1. Hình thức chung

- Dự án kinh doanh được trình bày bằng file word, khổ A4.

- Font chữ trình bày: Times New Roman, size: 13, khoảng cách dòng là 1,5 lines, mật độ chữ bình thường, canh đều trái phải (Justify).

- Canh lề trang: top 2,5cm, bottom 2,5cm, Right 2cm, Left 3cm.

- Header không ghi gì ngoại trừ đánh số thứ tự trang. Đánh số trang liên tục (trang 1 bắt đầu từ phần A- Giới thiệu chung) và trình bày ở giữa, phía đầu mỗi trang giấy.

- Đối với các đề tài nộp tại vòng sơ loại (từ ngày 6/3-6/4/2019), các thí sinh nộp file mềm qua địa chỉ email cuộc thi Businessideas@uef.edu.vn
 

1.2. Hình thức bố trí dự án kinh doanh theo thứ tự như sau (mẫu đính kèm):

- Trang bìa chính (Mẫu 1)

- Trang bìa phụ (nội dung ghi giống bìa chính in trên giấy trắng bình thường)

- Giấy cam đoan (Mẫu 2)

- Phiếu nhận xét đề tài (Mẫu 3)

- Phiếu chấm điểm (Mẫu 4)

- Nội dung dự án kinh doanh - Phục lục A (Áp dụng cho những đề tại lọt vào vòng bán kết)

- Nội dung dự án kinh doanh – Phụ lục B (Áp dụng cho những đề tài nộp tại vòng sơ loại)

- Nguồn tham khảo (nếu có)

- Phụ lục (nếu có).
 

1.3. Quy định về trình bày bảng biểu, hình vẽ, chữ viết tắt

- Các bảng biểu, hình vẽ phải được đánh số thứ tự liên tục trong từng phần kế hoạch (ví dụ: Bảng 1.1 nghĩa là bảng số 1 trong phần 1 của dự án, đó là phần về kế hoạch Marketing…) .
- Mỗi bảng biểu, hình vẽ phải có tên tương ứng mô tả chính xác nội dung. Số thứ tự và tên bảng biểu được đặt ở vị trí trên cùng của bảng, số thứ tự và tên sơ đồ/hình vẽ được đặt ở vị trí dưới hình, có chú thích rõ ràng.

2.
Hướng dẫn về trình tự nội dung cần thuyết trình (Áp dụng cho đề tài lọt vào bán kết và chung kết)


2.1 Cấu trúc bài thuyết trình:

- Phần tiêu đề: Slide tiêu đề giới thiệu tên dự án, Tên tác giả thực hiện, Tên đơn vị đang công tác và làm việc. (1 slide)

- Phần khái quát các chủ điểm chính: Đưa ra phác thảo các vấn đề chính mà tác giả cần trình bày. (1 slide)

- Phần làm rõ từng kế hoạch của dự án: Tác giả lần lượt đi vào trình bày các chủ đề chính của dự án như sau (Mỗi chủ đề cần trình bày ngắn gọn trong 1-2 slide)

  • Những điểm chính, nổi bật trong kế hoạch Marketing
  • Những điểm chính, nổi bật trong kế hoạch sản xuất
  • Những điểm chính, nổi bật trong kế hoạch tổ chức và quản lý
  • Những điểm chính, nổi bật trong kế hoạch tài chính


- Phần kết luận: Cần có 1 -2 slide để trình bày kết luận của tác giả về tính hiệu quả, ý nghĩa xã hội và các đóng góp khác của dự án để thuyết phục được BGK

- Tài liệu tham khảo (nếu có): 1 slide

- Lời cám ơn.
 

2.2 Quy định về hình thức trình bày slide

Tất cả slide nên được trình bày thống nhất như sau:

- Font chữ Arial không chân trong tất cả slide

- Tiêu đề của mỗi slide: Size 32; chữ in, bôi đậm, Tiểu mục cấp 1: Size 28

- Phần nội dung trong slide: Size 24, chữ thường

- Footer: Ghi tên dự án, số trang

- Header: Logo của UEF, Logo của đơn vị hiện tại mà nhóm thực hiện dự án đang công tác, Logo của các đơn vị tài trợ (mẫu đính kèm)

TIN LIÊN QUAN
Đơn vị tài trợ