Liên hệ

Liên hệ

15/03/2018
Mọi thắc mắc về cuộc thi "Ý tưởng kinh doanh - Business Ideas 2018" xin vui lòng liên hệ tại:
  1. Cô Nguyễn Thái Hà - Điện thoại: 0903063690
  2. Thầy Lê Nguyên Hoàng - Điện thoại: 01228918380
  3. Thầy Nguyễn Huỳnh Sinh - Điện thoại: 0973377699
  4. Văn phòng Khoa Kinh Tế - Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh - Điện thoại: 54226666 (ext 304)
 
TIN LIÊN QUAN
Đơn vị tài trợ