Nhà trọ
Ký túc xá sinh viên mã số KTX5BT-ĐBP, địa chỉ Đường Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Ký túc xá sinh viên mã số KTX4BT-BĐ, địa chỉ Đường Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Ký túc xá sinh viên mã số KTX3BT-VT, địa chỉ Đường Vũ Tùng, Phường 2, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Ký túc xá sinh viên mã số KTX2BT-ĐBP, địa chỉ đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Ký túc xá sinh viên mã số KTX1BT-ĐBP, địa chỉ đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Video