Chương trình đào tạo

Khóa 2020 - Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

15/05/2020
1/ Chuẩn đầu ra

2/ Chương trình đào tạo

3/ Sơ đồ Kế hoạch học tập


4/ Bản mô tả Chương trình đào tạo

* PHIÊN BẢN DÀNH CHO:
    4.1. Cơ quan, Doanh nghiệp (Nhà tuyển dụng)
    
4.2. Phụ huynh, Thí sinh
    
4.3. Khoa quản lý, Giảng viên
TIN LIÊN QUAN