Chương trình đào tạo

Khóa 2023 - Ngành Digital Marketing

21/08/2023
1/ Chuẩn đầu ra

2Chương trình đào tạo

3/ Sơ đồ Kế hoạch học tập

4/ Bản mô tả Chương trình đào tạo

* PHIÊN BẢN DÀNH CHO:
    4.1. Cơ quan, Doanh nghiệp (Nhà tuyển dụng)
    
4.2. Phụ huynh, Thí sinh
    4.3. Khoa quản lý, Giảng viên
TIN LIÊN QUAN