Kế hoạch học tập
Kế hoạch học tập năm học 2019-2020
Căn cứ vào kế hoạch và tiến độ đào tạo của nhà trường trong năm học 2019 - 2020 và để chuẩn bị tốt cho cho công tác xét tốt nghiệp khóa đào tạo đại học K.2016, P.ĐT...
Kế hoạch học tập năm học 2018-2019
Căn cứ vào kế hoạch và tiến độ đào tạo của nhà trường trong năm học 2018 - 2019 và để chuẩn bị tốt cho cho công tác xét tốt nghiệp các khóa đào tạo(đại học K.2015 và...
Loading...