KHẢO THÍ
Tổng quan Khảo thí
Với mục tiêu và phương thức đào tạo nêu trên, việc tổ chức đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại trường luôn được triển khai đúng với tiêu chí đánh giá đúng và sát trình độ sinh viên và đảm bảo tính công bằng trong sinh viên
Loading...