Thông báo

Thông báo V/v bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên ĐH, CĐ hệ chính quy khóa 2016

27/05/2020
  • Thông báo số 124/TB-UEF của Hiệu trưởng ban hành ngày 27 tháng 05 năm 2020 về việc Thông báo bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy khóa 2016. Xem tại đây 
TIN LIÊN QUAN