Thông báo

Thông báo V/v thực tập tốt nghiệp của sinh viên bậc Đại học, hệ Chính quy Khóa 2016

06/06/2020
  • Thông báo số 65/TB-UEF của Hiệu trưởng ban hành ngày 27 tháng 03 năm 2020 về việc thực tập tốt nghiệp của sinh viên đại học, hệ chính quy khóa 2016. Xem tại đây 
 
TIN LIÊN QUAN