Tin Nổi bật
Tổng quan Khảo thí
Với mục tiêu và phương thức đào tạo nêu trên, việc tổ chức đánh giá kết quả học tập của sinh viên tại trường luôn được triển khai đúng với tiêu chí đánh giá đúng và...
Xem lịch thi
Xem lịch thi ngày 11/10/2017 - Phòng đào tạo - Trường Đại học Kinh tế tài chính
Loading...