Tin Nổi bật
Căn cứ chuẩn đầu ra ban hành kèm theo chương trình đào tạo khóa 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế -Tài chính TP.HCM về...
Căn cứ chuẩn đầu ra ban hành kèm theo chương trình đào tạo khóa 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế -Tài chính TP.HCM về...
Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần Giáo dục quốc phòng và học kỳ hè năm học 2019-2020
Thông báo V/v đăng ký chọn chuyên ngành cho sinh viên Khóa 2018 Căn cứ vào kế hoạch đào tạo đại học hệ chính quy khóa 2018
Thông báo v/v phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần HK1B, NH 2019-2020 Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài...
Quy định Thực tập, CĐ/KLTN của Phòng đào tạo - Trường đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh