Tin Nổi bật
Phòng Đào tạo công bố Lịch thi HK192, Năm học 2019-2020
Ngày 20/5/2020, Phòng Đào tạo đã công bố lịch thi của HK192A, năm học 2019-2020. SV đăng nhập vào website daotao.uef.edu.vn để tra cứu...
Thông báo V/v bổ sung điều kiện chuẩn đầu ra Tin học cho sinh viên ĐH, CĐ hệ chính quy khóa 2016
Căn cứ chuẩn đầu ra ban hành kèm theo chương trình đào tạo khóa 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế -Tài chính TP.HCM về...
Kế hoạch tốt nghiệp bậc Đại học, hệ chính quy, năm học 2019-2020
Kế hoạch tốt nghiệp bậc Đại học, hệ Chính quy, năm học 2019-2020 Căn cứ theo kế hoạch và tiến độ đào tạo của Nhà Trường...
Kế hoạch đăng ký học phần Giáo dục quốc phòng và học kỳ hè năm học 2019-2020
Thông báo Kế hoạch đăng ký học phần Giáo dục quốc phòng và học kỳ hè năm học 2019-2020
Thông báo V/v đăng ký chọn chuyên ngành cho sinh viên Khóa 2018
Thông báo V/v đăng ký chọn chuyên ngành cho sinh viên Khóa 2018 Căn cứ vào kế hoạch đào tạo đại học hệ chính quy khóa 2018
Thông báo V/v phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần HK1B, NH 2019-2020
Thông báo v/v phúc khảo kết quả thi kết thúc học phần HK1B, NH 2019-2020 Phòng Khảo thí thông báo thời gian nhận đơn phúc khảo bài...