Ngành nghề

Nghề Quản lý Thể dục thể thao: Hướng đi mới cho các bạn trẻ

27/03/2014

Người làm công tác quản lý Thể dục thể thao (TDTT) là người nắm vững những kỹ năng và phương pháp quản lý TDTT hiện đại, đồng thời có khả năng vận dụng những trí thức này vào thực tế tổ chức, quản lý phong trào TDTT, có năng lực đảm đương công tác quản lý hành chính, quản lý kinh doanh, giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực quản lý TDTT.
 

Kiến thức và kỹ năng cần có:
- Có kiến thức khoa học về quản lý TDTT vững vàng;
- Có năng lực chuyên môn và năng lực ngoại ngữ để tự học suốt đời.
- Hiểu và nắm được những kiến thức nhất định về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, đặc biệt là quản lý hoạt động TDTT trong các tổ chức và doanh nghiệp
- Có khả năng tự lập, sáng tạo, tự nâng cao tri thức, có năng lực tự phát hiện, phân tích và giải quyết vấn đề.
- Có năng lực nghiệp vụ và tố chất cần thiết để đảm đương nhiệm vụ trong quản lý TDTT khác nhau như: quản lý phong trào TDTT quần chúng, rèn luyện sức khoẻ vui chơi giải trí, truyền bá và phát triển lĩnh vực TDTT quần chúng, quản lý cán bộ TDTT, quản lý các công trình và cơ sở vật chất TDTT, quản lý thể thao chuyên nghiệp…
Triển vọng nghề nghiệp:
Theo đuổi ngành Quản lý thể dục, thể thao, bạn sẽ tìm thấy nhiều vị trí, cơ hội việc làm hấp dẫn trong các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội thể thao bao gồm:  
+ Người đại diện thể thao
+ Chuyên viên đàm phán tài trợ
+ Giám đốc kinh doanh thể thao
+ Chuyên viên marketing thể thao
+ Chuyên viên quản lý phòng GYM
+ Chuyên viên quản lý thể thao giải trí
+ Chuyên viên quản lý du lịch thể thao
+ Chuyên viên quản lý sự kiện thể thao
+ Chuyên viên tổ chức sự kiện thể thao
+ Chuyên viên nghiên cứu thị trường thể thao
+ Chuyên viên quản lý thể thao chuyên nghiệp
+ Chuyên viên quản lý công trình thể thao tại resort

TIN LIÊN QUAN