Ngành nghề

Cần trang bị những gì để thành công với nghề Quản lý văn hóa?

27/03/2014

Người làm Quản lý Văn hóa là người có năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động văn hoá thông tin tại cơ sở. Hiểu biết và nắm vững các bộ môn về khoa học và chuyên ngành đào tạo. Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, điều khiển và quản lý các chương trình hoạt động văn hoá của quần chúng nhân dân ở các cơ quan, nhà máy, trường học, các đơn vị cơ sở xã, phường, các nhà văn hoá, câu lạc bộ... của các tỉnh, thành phố Trung ương và địa phương.

Phẩm chất nghề nghiệp:

- Yêu nghề, say sưa tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa- xã hội,  có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác

- Có quan điểm, thái độ lao động khoa học, nghiêm túc.

- Có ý thức học tập và vận dụng đường lối văn hoá - giáo dục của Đảng vào thực tiễn, biết trân trọng di sản văn hoá dân tộc và nhân loại.

- Có văn hoá giao tiếp, đoàn kết, khiêm tốn học hỏi, sẵn sàng giúp đỡ và hợp tác với đồng nghiệp trong công việc.
 

Nghề quản lý văn hóa - nghề dành cho những người có năng lực quản lý và vốn kiến thức văn hóa - xã hội sâu rộng

Kiến thức cần có:

- Có kiến thức chung về văn hoá xã hội, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức cơ bản về nghiệp vụ quản lý ngành Văn hoá thông tin.

- Có năng lực quản lý, tổ chức các hoạt động văn hoá cơ sở, các thiết chế văn hoá và các tổ chức văn hoá xã hội khác ở cộng đồng dân cư. Có những hiểu  biết  cơ bản về  một số loại hình văn hóa và nghệ thuật cơ bản.

Kỹ năng cần có:

- Có kỹ năng lập kế hoạch, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các kế hoạch hoạt động văn hoá ở các nhà văn hoá và trong cộng đồng.

- Có kỹ năng quản lý và tổ chức các hoạt động văn hoá, các hoạt động sinh hoạt tập thể tại các cơ quan và địa phương.

Địa chỉ đào tạo uy tín: Đại học Văn hoá Hà Nội, Đại học Văn hoá TP.HCM, Đại học Vinh, Đại học Đồng Tháp, Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội; Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật TP.HCM… 

 

TIN LIÊN QUAN