Thông báo

THỜI GIAN MỞ CỬA TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

07/09/2015
Trung tâm Thông tin - Thư viện thông báo về thời gian mở cửa như sau:
- Thứ 2 - Thứ 6: Mở cửa liên tục từ 7h30 đến 18h30.
- Thứ 7: Mở cửa từ 7h30 đến 11h30.
- Chủ nhật: không mở cửa.
(Thời gian trên bắt đầu áp dụng từ ngày 26/09/2016)
Trân trọng.
 
TIN LIÊN QUAN