Thông báo

THÔNG BÁO NHẬN GIÁO TRÌNH

20/08/2015
Lịch phát giáo trình tại Trung tâm Thông tin - Thư viện UEF như sau:
- Thời gian phát giáo trình hệ liên thông từ ngày 17/8/2015 đến hết ngày 21/8/2015.
- Thời gian phát giáo trình cho lớp tiếng Anh dự bị bắt đầu từ ngày 20/8/2015.
- Địa điểm nhận giáo trình: Thư viện - Lầu 2
Khi đến nhận giáo trình các bạn mang theo thẻ SV (nếu có) hoặc CMND và các giấy tờ cần thiết khác.
Trân trọng.
TIN LIÊN QUAN