Tin kinh tế

Mất chứng từ khấu trừ vẫn được quyết toán thuế TNCN

03/04/2015

 

Theo đó, nếu mất chứng từ khấu trừ thuế, người nộp thuế có thể sử dụng bản chụp chứng từ khấu trừ thuế lưu lại tổ chức chi trả thu nhập để chứng minh số thuế thu nhập đã khấu trừ, tạm nộp trong năm. Cơ quan thuế nhận hồ sơ có trách nhiệm đối chiếu chứng từ người nộp thuế cung cấp với các thông tin trên hệ thống dữ liệu ngành thuế và một số tài liệu khác liên quan khi giải quyết hồ sơ.

Cũng tại văn bản này, người phụ thuộc đã được đăng ký và có đầy đủ hồ sơ sẽ được tính giảm trừ, kể cả trường hợp chưa được cấp mã số thuế. Tổng cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan thuế chủ động tuyên truyền, áp dụng các hình thức hỗ trợ người nộp thuế thực hiện quyết toán như bố trí địa điểm, bàn ghế, máy tính, nhân sự hướng dẫn và giải đáp thắc mắc về chính sách.

Ngoài ra, phải cử cán bộ đến doanh nghiệp dự kiến có số lượng lớn cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán hoặc trực tiếp quyết toán để hỗ trợ về chính sách, hướng dẫn thủ tục ủy quyền, kê khai và tổ chức tiếp nhận hồ sơ. Nếu cần thiết phải bố trí cán bộ làm việc ngoài giờ hành chính hoặc ngày nghỉ để hỗ trợ người nộp thuế.

Theo Tổng cục Thuế, do đặc thù của thuế thu nhập cá nhân, ngoài đối tượng là doanh nghiệp thực hiện kê khai quyết toán thuế còn có lượng lớn cá nhân quyết toán trực tiếp nên cơ quan thuế phải có các giải pháp hỗ trợ phù hợp, nhất là ở thời điểm cao điểm như hiện nay.

A.H.

TIN LIÊN QUAN