Tin kinh tế

Ngành thuế tiếp tục giảm 10% số thủ tục hành chính

09/04/2015

Tổng cục Thuế đang tính toán rà soát để giảm tối thiểu 10% số thủ tục hành chính thuế và đơn giản ít nhất 20% số thủ tục hiện hành để giảm số giờ nộp thuế xuống còn 121,5 giờ.

Việc cắt giảm sẽ được thực hiện theo hướng giảm số chứng từ trong hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế.

Ngoài ra, cơ quan thuế cũng dự tính sửa đổi, bổ sung 100% quy định liên quan tới kê khai, nộp thuế của người nộp thuế, trong đó nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, đây là những giải pháp sẽ làm trước ngày 30-6.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, theo đại diện Tổng cục Thuế, sẽ được thực hiện ở cấp độ 4. Điều này đồng nghĩa cơ quan chức năng sẽ tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế và trả kết quả hoàn thuế bằng phương thức điện tử.

Kế hoạch được đưa ra là sẽ thực hiện tối thiểu với 60% số tờ khai và số tiền hoàn thuế trước ngày 30-9-2015 và đạt tỷ lệ 95% một năm sau đó.

Về nộp thuế điện tử, số lượng doanh nghiệp tham gia dịch vụ này được lãnh đạo Tổng cục Thuế đánh giá là còn thấp, với hơn 41.800 đơn vị trên tổng số khoảng 488.000 doanh nghiệp (tương ứng tỷ lệ 8,5%).

Qua đó, trong kế hoạch của ngành thuế, Tổng cục Thuế đã giao cụ thể cho từng cục thuế và các chi cục phấn đấu đảm bảo số doanh nghiệp thực hiện dịch vụ này đạt tối thiểu 90% trước ngày 30-9.

Đặc biệt, trong báo cáo của ngành Thuế, cơ quan này cho biết sẽ tính toán đổi mới cơ bản về công tác quản lý thuế với hộ, cá nhân kinh doanh theo hướng đổi phương thức ủy nhiệm thu từ cơ quan Nhà nước (xã, phường) sang tổ chức kinh tế như các ngân hàng thương mại.

Trước đó, theo lãnh đạo Tổng cục Thuế, một số giải pháp để giảm giờ nộp thuế đã được áp dụng trong năm ngoái như: giảm tần suất khai nộp thuế, bỏ một loạt chỉ tiêu tờ khai thuế,… đã giúp giảm số giờ tuân thủ về thuế được 370 giờ/năm.

Với kết quả này, ngành Thuế sẽ phải tiếp tục cắt giảm 45,5 giờ để thời gian nộp thuế bằng với thời gian trung bình của các nước ASEAN-6 là 171 giờ/năm (bao gồm cả thời gian nộp bảo hiểm xã hội là 49,5 giờ).

 
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
TIN LIÊN QUAN