TRUNG TÂM THAM VẤN TÂM LÝ
VÀ HỖ TRỢ PHÁP LUẬT
Tham vấn tâm lý

Facts tâm lý - Bộ não con người

12/12/2023
  1. "Con người chỉ đang sử dụng 10% bộ não" là không đúng. Thực tế chúng ta dùng cả não phải lẫn não trái 100%, và thậm chí còn sử dụng hơn 10% khi ngủ.
  2. "Người thiên về não trái nhiều hơn sẽ giỏi tính toán hơn và người thiên về não phải thì sáng tạo và giỏi ngôn ngữ hơn" là không đúng. Mặc dù hai bên não chi phối và điều khiển các hoạt động khác nhau, nhưng ở mỗi người sẽ không thiên về bên nào cả.
  3. Khi bạn ngủ mơ (trong giai đoạn giấc ngủ REM), não của bạn bắt đầu phân tích, đồng thời xử lý tất cả những thông tin mà bạn có sẵn trong não bộ gần đây, kết hợp với tất cả những thông tin trước đây để xây dựng thành một chuỗi thông tin lưu trữ trong não, giúp tăng cường sự sáng tạo
  4. Một bộ não lớn hơn không có nghĩa là người đó thông minh hơn. Kích thước não chỉ chịu trách nhiệm cho khoảng 10% sự biến đổi trí thông minh.
  5. Hình ảnh là công cụ mạnh mẽ cho bộ nhớ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng chúng ta nhớ được nhiều hơn 65% thông tin khi có hình ảnh.
TIN LIÊN QUAN