TRUNG TÂM THAM VẤN TÂM LÝ
VÀ HỖ TRỢ PHÁP LUẬT
Đội ngũ chuyên gia

Tâm lý

13/07/2022
 
TS. Nguyễn Văn Tường
- Phó Giám đốc Trung tâm TVTL & HTPL
- Trưởng ngành Tâm lý học Khoa QHCC & TT

 
TS. Tô Nhi A
Chuyên gia tư vấn
TS. Phan Thị Kim Ngân
Chuyên gia tư vấn
 
ThS. Nguyễn Anh Khoa
Chuyên gia tư vấn
ThS. Đặng Thị Mai Ly
Chuyên gia tư vấn
TIN LIÊN QUAN