TRUNG TÂM THAM VẤN TÂM LÝ
VÀ HỖ TRỢ PHÁP LUẬT
Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ

13/07/2022
1. Chức năng
TT.TVTL-HTPL có chức năng tổ chức, triển khai các hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp luật; phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp khi cần thiết đối với người học và người đang gặp phải khó khăn về tâm lý trong học tập và cuộc sống để tìm hướng giải quyết phù hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra; góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
2. Nhiệm vụ:
a) Tư vấn cho người học các vấn đề liên quan đến phát luật phát sinh trong quá trình học tập, rèn luyện, nghiên cứu, sinh hoạt tại Trường;
b) Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tinh thần cho người học: tư vấn, giáo dục tăng cường khả năng ứng phó, giải quyết vấn đề phát sinh trong mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác; tư vấn, giáo dục kỹ năng, biện pháp ứng xử văn hóa; phòng chống bạo lực; giới thiệu, hỗ trợ đưa người học đến các trung tâm, chuyên gia điều trị tâm lý đối với những trường hợp có rối loạn tâm lý cần điều trị lâu dài;
c) Tham vấn về tâm lý và tư vấn, hỗ trợ pháp luật cho người ngoài trường có nhu cầu.
TIN LIÊN QUAN