TRUNG TÂM THAM VẤN TÂM LÝ
VÀ HỖ TRỢ PHÁP LUẬT
Giới thiệu

Đăng ký

01/02/2023

Trung tâm Tham vấn tâm lý và Hỗ trợ pháp luật UEF xin thông báo đến các bạn rằng hiện tại trang Student Portal đã tích hợp ứng dụng Đăng ký Tham vấn tâm lý và Hỗ trợ pháp luật, các bạn có thể đăng ký để được Tham vấn tâm lý và Hỗ trợ pháp luật ngay trên Student Portal. Các bạn sinh viên Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM khi có nhu cầu cần được Tham vấn tâm lý hoặc Hỗ trợ pháp luật đăng ký sẽ được tham vấn, tư vấn miễn phí bởi những chuyên gia của Trung tâm. Các bạn vui lòng xem Hướng dẫn sử dụng như sau:
Bước 1. Nhấn vào Ô "Tư vấn tâm lý và pháp luật" bên góc trái
 
Bước 2. Nhấn "Có, tiếp tục" nếu số điện thoại liên hệ là chính xác; nếu sai, nhấn "Không đúng, cập nhật lại".
Bước 3. Chọn loại tư vấn bạn cần, hoặc chọn "Thực hiện khảo sát" để làm test tâm lý tham khảo

Bước 4. Chọn hình thức tư vấn "Trực tiếp tại phòng tham vấn" hoặc "Online qua Google Meet hoặc Zoom", ghi mô tả vấn đề bạn cần hỗ trợ
và nhấn "Gửi yêu cầu"

 
Bên cạnh đó, Trung tâm còn có Fanpage và Website để các bạn cập nhật thông tin về những chương trình mới nhất của Trường,Trung tâm, và những kiến thức tâm lý, pháp luật.
Fanpage:
https://www.facebook.com/tvtlhtpluef
Website: https://www.uef.edu.vn/tttvtl_htpl
TIN LIÊN QUAN