TRUNG TÂM THAM VẤN TÂM LÝ
VÀ HỖ TRỢ PHÁP LUẬT
Đội ngũ chuyên gia

Pháp luật

13/07/2022
ThS. Vũ Anh Sao
Phó Trưởng khoa Luật - UEF
ThS. Phó Hưng Bình
Giảng viên khoa Luật - UEF
ThS. Nguyễn Đức Trí
Giảng viên khoa Luật - UEF
 
ThS. Nguyễn Thị Xuân Mai
Giảng viên khoa Luật - UEF
ThS. Nguyễn Nam Trung
Giảng viên khoa Luật - UEF
TIN LIÊN QUAN