TRUNG TÂM THAM VẤN TÂM LÝ
VÀ HỖ TRỢ PHÁP LUẬT
Giới thiệu

Công bố Logo Trung tâm Tham vấn tâm lý và Hỗ trợ pháp luật UEF

04/01/2024
Trung tâm Tham vấn tâm lý và Hỗ trợ pháp luật UEF (Center of Psychological Consultation and Legal Support Services UEF - viết tắt CPL UEF) được thành lập từ ngày 25/05/2022, với mục tiêu hỗ trợ những trường hợp đang gặp khó khăn với các vấn đề tâm lý, sức khỏe. 
Logo sẽ là hình ảnh biểu tượng trong tất cả các hoạt động có sự tham gia của Trung tâm.

TIN LIÊN QUAN