TRUNG TÂM THAM VẤN TÂM LÝ
VÀ HỖ TRỢ PHÁP LUẬT
Tham vấn tâm lý

UEFers lắng nghe và được lắng nghe tại Buổi chia sẻ nhóm nhỏ "Find The Spark"

14/06/2023
Không khó để biết về bản thân, nhưng thật khó để hiểu chính mình. Hiểu để tìm ra con đường dẫn tới hạnh phúc.
Để mang đến cho UEFers thêm nhiều giá trị, Trung tâm Trung tâm Tham vấn tâm lý và Hỗ trợ pháp luật UEF, CLB Tâm lý học UEF - Touch, cùng Thạc sĩ Đặng Thị Mai Ly đã mang đến chương trình này giúp bạn tham gia có thể hiểu rõ bản thân và định hướng nghề nghiệp.

Vào chi tiết, chạm mắt đầu tiên là nguyên tắc 3T, trong đó T1 là tập trung – concentraion, T2 tôn trọng – respect, và T3 là tự tin – confidence, và những nhận định vô giá đến từ chuyên môn của cô Mai Ly. Từ đó mà cho ta cơ sở và thách thức mới để hiểu rõ bản thân, nuôi dưỡng cái tôi hạnh phúc và cho ta thêm phần phong phú hơn trong tư duy và cảm xúc.

Tiếp tục chương trình là các hoạt động gây ấn tượng mạnh ở tính chuyên môn học thuật, người tham gia sẽ được thực hiện các bài Test Định hướng nghề nghiệp, dùng Thuyết Đa trí tuệ để đánh giá và phân tích bản thân nhằm cùng tìm ra những điểm mạnh và điểm yếu. Tìm ra được bộ khung mà qua đó ta có thể hiểu được sở thích nghề nghiệp và khả năng của bản thân trong bộ khung ấy.

TIN LIÊN QUAN