Truyền thống
Tuổi trẻ, nếu không có lý tưởng, ta có gì ngoài nỗi cô đơn? (*)
“Hãy để một khoảng trời thật rộng đủ chổ cho mọi lý tưởng, hoài bão, ước mơ. Đừng bắt người trẻ ngày nay gồng mình với một loại lý tưởng chung nào đó, chỉ cần tôn...
Loading...