Báo cáo tự đánh giá

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC - UEF

07/08/2023
Báo cáo Tự đánh giá Cơ sở giáo dục theo Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2019 đến 2023.
Xem đầy đủ Báo cáo Tự đánh giá Cơ sở giáo dục: tại đây
TIN LIÊN QUAN