Giới thiệu

Hội đồng đạo đức

31/08/2023
HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC (ETHICS COMMITTEE)
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF)


   1. Giới thiệu

   Hội đồng đạo đức (Ethics Committee) của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) bao gồm các thành viên sau đây:

Họ và tên Chức vụ Chức danh trong Hội đồng
Ông Đỗ Quốc Anh Phó Chủ tịch HĐT Chủ tịch
Bà Lê Vũ Hương Giang Phó chánh Văn phòng Phó Chủ tịch
Bà Tăng Mỹ Hà Phó Trưởng khoa K.KT Thành viên
Ông Lê Công Thiện Giảng viên K.TA Thành viên
Bà Trương Thị Dung Tổ trưởng Tổ KHCN Ủy viên thư ký

   Hội đồng có nhiệm vụ tiếp nhận, thảo luận, giải quyết các vấn đề, sự việc, khiếu nại liên quan đến đạo đức trong tổ chức, quản lý, vận hành và đào tạo của Trường, nhằm bảo đảm sự tuân thủ theo quy định của pháp luật và của Trường, bảo đảm quyền lợi của lãnh đạo, giảng viên, nhân viên và người học của Trường.

   Các vấn đề đạo đức trong nghiên cứu khoa học không thuộc phạm vi xem xét và giải quyết của Hội đồng đạo đức này.

   Hội đồng đạo đức tuân thủ quy định về bảo vệ thông tin của tổ chức và quyền riêng tư của cá nhân.


   2. Chế độ làm việc

   Hội đồng đạo đức họp định kỳ 1 lần/ tháng, có biên bản họp. Biên bản các cuộc họp của Hội đồng đạo đức được công khai trong phạm vi bảo vệ thông tin tổ chức và cá nhân.

   Lịch họp dự kiến được sắp xếp vào 1 ngày trong tuần cuối của tháng, tùy vào thời gian của các thành viên Hội đồng và do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

   Lịch họp Hội đồng đạo đức trong năm học 2022-2023:

   Lưu ý: Kế hoạch này có thể được điều chỉnh tùy theo công tác của các thành viên Hội đồng.

   3. Kênh tiếp nhận thông tin

   Ý kiến của cá nhân liên quan đến vấn đề đạo đức trong tổ chức, quản lý, vận hành và đào tạo của Trường sẽ được Hội đồng đạo đức tiếp nhận trực tiếp hoặc qua kênh tiếp nhận ý kiến đóng góp, phản hồi từ các bên liên quan tại đây.

   Thời gian tiếp nhận ý kiến trước ngày 25 hằng tháng. Thời gian xử lý đơn 01 tuần sau cuộc họp của Hội đồng đạo đức.

  4. Báo cáo Hội đồng đạo đức

   Báo cáo Hội đồng đạo đức năm học 2022-2023: xem tại đây
 

TIN LIÊN QUAN