Văn bản

Danh mục các văn bản pháp quy

Các văn bản về kiểm định chất lượng 
1. Thông tư ban hành Quy định kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Đại học: Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT 

2. Hướng dẫn đánh giá chất lượng cấp CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA ( phiên bản 3.0)

3. Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học: CV  số 766/QLCL-KDCLGD

4. Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học: CV  số 767/QLCL-KDCLGD

5. Hướng dẫn đánh giá theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học: CV  số 768/QLCL-KDCLGD

6. Hướng dẫn sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDDH: CV  số 769/QLCL-KDCLGD

7. Kế hoạch triển khai công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục đại học năm 2017: KH203/KH-BGDĐT

8. Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của GDĐH : Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT

9. Tiêu chuẩn kiểm định viên chất lượng giáo dục: Thông tư 60/2012/TT-BGDĐT


Các văn bản liên quan giáo dục 

1. 
Quyết định điều chỉnh Danh mục đào tạo cấp IV, trình độ Đại học, trình độ Thạc sĩ: Quyết định 740/QĐ-BGDĐT

2. Quy chế thi THPT năm 2018 : TT 04/2018/TT-BGDĐT

3. Quy chế tuyển sinh THCS, THPT năm 2018: TT 05/2018/TT-BGDĐT

4. 
Quy chế tuyển sinh Đại học , cao đẳng năm 2018: TT 07/2018/TT-BGDĐT

5.Nghị định chính phủ về phân tầng, xếp hạng cơ sở giáo dục đại học: NĐ 73/2015/NĐ-CP


 
Tags:
TIN LIÊN QUAN
Loading...