Đảm bảo chất lượng

Tập huấn công tác đảm bảo chất lượng và tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn 2.0

27/10/2017

Tập huấn công tác đảm bảo chất lượng và tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn 2.0

26/10/2017 (Lượt truy cập: 6816)
 
Từ ngày 23-25/10/2017, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo tổ chức khóa tập huấn "Công tác đảm bảo chất lượng và tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn 2.0".
Tham dự khóa tập huấn có 77 cán bộ đến từ 11 đơn vị trong ĐHQG-HCM. Ban giảng huấn gồm PGS.TS. Nguyễn Hội Nghĩa, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM, TS. Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, ThS. Phm Th Bích, Phó Giáđốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, PGS.TS. Lê Ngc Qunh Lam, Trưởng Ban Đảm bo cht lượng, trường Đại hc Bách khoa (ĐHQG-HCM). Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm giúp cán bộ, giảng viên hiểu rõ tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng tại nhà trường; nắm được chủ trương, chính sách, bối cảnh và các yêu cầu về công tác đảm bảo, kiểm định chất lượng của Việt Nam; hiểu được mô hình đảm bảo chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới; các nguyên tắc áp dụng trong bộ tiêu chuẩn và áp dụng cách tiếp cận PDCA trong công tác tự đánh giá,..
Các cán bộ, giảng viên đã tham gia trao đổi, thảo luận nhóm để xây dựng kế hoạch tổng thể trong tự đánh giá, xây dựng master plan và các chỉ số hoạt động quan trọng trong công tác đảm bảo chất lượng, phân tích sâu nội hàm của từng tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá, từ đó có thể viết được báo cáo tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn mới. Đặc biệt, những kinh nghiệm trong triển khai thực tế công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA từ trường Đại học Bách khoa sẽ giúp các đơn vị triển khai tốt hơn các hoạt động của mình. 

Hiện nay, ĐHQG-HCM là đơn vị tiên phong và có nhiều kinh nghiệm trong công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục. Cả 6 trường đại học thành viên thuộc ĐHQG-HCM đã được kiểm định chất lượng. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2017-2022, tất cả các trường thành viên cũng sẽ tham gia đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn cấp trường của Mạng lưới đại học Đông Nam Á - AUN (đây cũng chính là bộ tiêu chuẩn được Bộ GD-ĐT sử dụng để thực hiện đánh giá các cơ sở giáo dục bắt đầu từ năm 2018). Vì vậy, khóa tp hun góp phần cung cp thêm các thông tin, kiến thc và k năng cần thiết giúp các trường củng cố, phát trin h thng đảm bo cht lượng bên trong và chun b trin khai t đánh giá theo các b tiêu chuẩn kiểm định trong và ngoài nước. 

Một số hình ảnh tại đợt tập huấn:

Nguồn: 
http://cete.vnuhcm.edu.vn/tin-tuc_p1_1-1_2-1_3-658_4-460_9-2_11-10_12-2_13-95.html#a_list_target
TIN LIÊN QUAN