Đảm bảo chất lượng

Tập huấn "Đảm bảo chất lượng và Tự đánh giá cơ sở giáo dục"

18/10/2017
Vừa qua, trường Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) đã tổ chức lớp tập huấn công tác Đảm bảo chất lượng và Tự đánh giá cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).
Chương trình tập huấn do TS. Nguyễn Quốc Chính – Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TP.HCM; Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia TP.HCM; Kiểm định viên Bộ GD&ĐT Việt Nam; AUN-QA Assessor phụ trách, với sự tham gia của tập thể Lãnh đạo, Cán bộ - Giảng viên – Nhân viên Nhà trường.
 Tập huần đảm bảo chất lượng UEF
Chuyên gia tập huấn là TS. Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TP.HCM
 
Tham gia lớp tập huấn, các học viên đã nắm bắt được tầm quan trọng của công tác đảm bảo chất lượng trong giáo dục đại học, hiểu được những yêu cầu của công tác đảm bảo chất lượng, phân tích được nội hàm tiêu chuẩn đánh giá và các công cụ triển khai công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục, đáp ứng yêu cầu Bộ tiêu chuẩn mới.
Ngoài những lý thuyết, kinh nghiệm được TS. Nguyễn Quốc Chính chia sẻ, các cán bộ - giảng viên - nhân viên tham gia lớp học còn có dịp vận dụng ngay kiến thức vào thực tế thông qua phần thảo luận sôi nổi xoay quanh việc phân tích nhóm tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng về mặt chức năng như thiết kế và rà soát chương trình học, quá trình giảng dạy và học tập,...
Dưới đây là những hình ảnh ghi nhận từ lớp tập huấn được tổ chức ngày 14.10 vừa qua:
 Tập huần đảm bảo chất lượng UEF  1Tập huần đảm bảo chất lượng UEF 2
Toàn cảnh lớp tập huấn
 
Tập huần đảm bảo chất lượng UEF 2Tập huần đảm bảo chất lượng UEF 2
Phần thảo luận của các nhóm học viên
 
Tập huần đảm bảo chất lượng UEF 2Tập huần đảm bảo chất lượng UEF 3
Lớp tập huấn là dịp để trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ, qua đây góp phần tăng cường năng lực tự đánh giá, đảm bảo chất lượng đào tạo cho các cán bộ - giảng viên – nhân viên Nhà trường
TIN LIÊN QUAN