Đảm bảo chất lượng

Tập huấn "Đánh giá cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN”

05/01/2011

Lúc 13h30 ngày 14/5/2010 tại phòng A604 (cơ sở Trịnh Đình Thảo), Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục đã tổ chức buổi tập huấn “Đánh giá cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN (Asean University Network)” Tham dự buổi tập huấn có đại diện Ban Giám Hiệu nhà trường và gần 40 cán bộ quản lý, chuyên viên đại diện cho các khoa, phòng, ban trong trường.
 
Báo cáo viên của buổi tập huấn là TS. Vũ Thị Phương Anh – Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo (Đại học Quốc gia TP.HCM) và ThS. Mai Văn Cường – Phó trưởng khoa Công nghệ thông tin – Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM).
 
Tại buổi tập huấn, TS. Vũ Thị Phương Anh đã giới thiệu chung về AUN và AUN-QA (Quality Assurance); giới thiệu Bộ tiêu chuẩn AUN-QA, các văn bản cốt lõi và công cụ đảm bảo chất lượng của AUN. Tiếp theo, ThS. Mai Văn Cường đã trao đổi các kinh nghiệm triển khai công tác tự đánh giá theo tiêu chuẩn chất lượng của AUN tại khoa Công nghệ Thông tin – Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM).


Buổi tập huấn đã cung cấp những kiến thức cơ bản và kinh nghiệm triển khai AUN-QA cho toàn thể giới chức UEF, góp phần nâng cao nhận thức về các kế hoạch và nhiệm vụ cần làm khi xây dựng một trường đại học chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế.
 
Buổi tập huấn kết thúc lúc 16h30 cùng ngày.