Đảm bảo chất lượng

UEF khẳng định đảm bảo chất lượng giáo dục qua đợt kiểm tra đánh giá ngoài

22/11/2013

Nằm trong khuôn khổ Dự án “Bồi dưỡng chuyên sâu về đảm bảo chất lượng qua hệ thống học tập hỗn hợp” do Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) tài trợ, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài do Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập Việt Nam quyết định thành lập và do TS. Lê Văn Hảo làm trưởng đoàn đã thực hiện đợt đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường đại học tại Đại học UEF.

Trong suốt quá trình kiểm định, Đoàn chuyên gia đánh giá đã giúp Đại học UEF nhìn nhận những điểm mạnh, điểm yếu. Từ đó Đại học UEF có kế hoạch cải thiện và nâng cao chất lượng đào tạo theo hướng liên thông quốc tế, hội nhập toàn cầu.

 

dam_bao_chat_luong_gd_01

Đoàn chuyên gia đánh giá làm việc tại UEF


Đoàn chuyên gia đánh giá làm việc tại UEF

Báo cáo đánh giá đã cho thấy quyết tâm và nỗ lực của trường Đại học UEF trong việc thực hiện sứ mạng đã đề ra. Trong đó, đào tạo theo mô hình chất lượng cao với quan điểm tổ chức lớp nhỏ là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng giáo dục tại UEF. Bên cạnh đó, UEF cần có lộ trình và các giải pháp, chính sách cụ thể để từng bước phát triển bền vững hoạt động nghiên cứu khoa học trong đội ngũ giảng viên, đáp ứng sứ mạng và tầm nhìn của trường. Nhìn chung, theo đánh giá của Đoàn chuyên gia, UEF đã đạt hầu hết các tiêu chí chất lượng theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

dam_bao_chat_luong_gd_02

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Đại học UEF

TIN LIÊN QUAN